Zdrowie

Spaniele są dwudziestokrotnie bardziej niż inne psy narażone na padanie płatka zastawki mitralnej. Jest to bardzo częsta przyczyna zgonów wśród tej rasy.

Dodatkowo u Cavalier Spanieli mogą występować

Syringomielia,

dysplazja stawu biodrowego,

wypadanie rzepki

niektóre z zaburzeń wzroku i słuchu