Uprawnienia hodowlane

Jeżeli chcemy rozmnażać naszego Cavalier Spaniela, należy najpierw uzyskać dla niego status zwierzęcia hodowlanego.
Potwierdza on typowy dla rasy eksterier (czyli wygląd), prawidłową psychikę oraz - poprzez wyznaczenie granicy wieku - zapobiega niekorzystnemu dla zdrowia, zbyt wczesnemu wykorzystaniu zwierzęcia do rozrodu.
Prawo do rodowodu uzyskuje potomstwo zwierząt hodowlanych.

SUCZKA HODOWLANA

Do hodowli dopuszcza się cavalierkę, która spełni następujące wymogi:

1. jest zarejestrowana w Związku Kynologicznym oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR)

2. ukończyła 18 miesięcy,

3. uzyskał, wystawiana po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie (młodzieży, pośredniej, otwartej, championów), od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny: doskonałe lub bardzo dobre, z czego jedna musi być uzyskana na wystawie międzynarodowej lub klubowej.

Jeśli spełnimy wszystkie te wymogi udajemy się z dokumentami naszej suczki (3 karty ocen z wystaw + oryginał rodowodu) do naszego oddziału ZKWP i tam składamy je na ręce Kierownika Sekcji (lub ew. Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej). Tam czy to od ręki, czy po określonym czasie odbieramy rodowód z wpisem "SUKA HODOWLANA" i odpowiednią adnotacja. Od tego czasu nasza cavalierka jest suczką hodowlaną i możemy spokojnie i z rozwagą przygotowywać się do jej pierwszego krycia.

Warto też dodac, że:
- Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat. - Oddziałowa Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowe potomstwo.
- Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela (np. w wyniku nie opłacania składek). 
- Należy ograniczyć mioty suczki do jednego w roku kalendarzowym!!! Nadmierna eksploatacja suczki jest niedopuszczalna i może spowodować ogromne spustoszenie w jej organizmie!!!!

PIES-REPRODUKTOR

Do kryć dopuszcza się cavaliera, który spełnia następujące wymogi:

1. Jest zarejestrowany w Związku Kynologicznym oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR).

2. Ukończył 18 miesięcy.

3. Uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie (młodzieży, pośredniej, otwartej, championów), od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny wyłącznie doskonałe, z czego jedna musi być uzyskana na wystawie międzynarodowej lub klubowej.

4. Jeśli piesek jest zarejestrowany w uznanej przez FCI zagranicznej organizacji i spełnia jej wymogi hodowlane, może być użyty przez członków ZKwP bez dodatkowych wymogów, również jeśli czasowo przebywa w Polsce.

5. Jeśli reproduktor jest importowany z zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI, wtedy następuje jego umieszczenie na liście reproduktorów, o ile spełniał poprzednio lub uzupełni (po zarejestrowaniu w naszym Związku) wymogi na reproduktora zamieszczone w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych ZKwP.

Skoro spełnimy wszystkie te wymogi, udajemy się z dokumentami naszego przyszłego reproduktora (3 karty ocen z wystaw + oryginał rodowodu psa) do naszego oddziału ZK i tam składamy je na ręce Kierownika Sekcji (lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej). W rodowodzie zostaje dokonany wpis "PIES REPRODUKTOR" i odpowiednia parafka, a od dnia wpisu nasz piesek jest pełnoprawnym reproduktorem i może kryć suczki zarejestrowane w ZKwP.

Warto tez dodać, że:
- Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego ani limitu kryć.
- Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela.

Jako hodowcy i miłośnicy cavalierów, którym nieobojętny jest los rasy i poszczególnych jej przedstawicieli, gorąco propagujemy - nieobowiązkowe, ale bardzo pożądane - przebadanie serduszka naszego pieska, a jeszcze lepiej wykonanie kompletu badań -w kierunku chorób genetycznych zwłaszcza w przypadku reproduktora (badanie serca w kierunku MVD, badanie oczu w kierunku chorób genetycznych, badanie w kierunku Patella Luxation, ew. dodatkowe badanie w kierunku dysplazji).

Do hodowli starajmy się używać zwierząt nie tylko pięknych, ale przede wszystkim zdrowych.
Właścicielom suczek radzimy zawsze pytać wybranego reproduktora o certyfikaty badań, właścicielom reproduktorów - prosić hodowcę o przebadanie suczki/kandydatki do krycia.
Chętnym na malucha polecamy pytać hodowcę o badania rodziców.

To naprawdę ważne! Pies niekoniecznie idealnie zgodny z wzorcem nie uczyni nam swoją niedoskonałością urody większego kłopotu, piesek chory cierpi a życie z nim i jego chorobą może być bardzo uciążliwe.