Jak zarejestrować hodowlę psów

Poniżej garść informacji, kiedy można zacząć hodować psów Cavalier Spaniel - czyli jak zarejestrować hodowlę i co to jest przydomek hodowlany.

Na początek troszkę regulaminu:
"Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku jest hodowlą amatorską. Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami Regulaminu ZK, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany".

Teraz konkrety:
Jeśli zamierzamy założyć hodowle, powinniśmy udać się do naszego oddziału ZK i wystąpić poprzez Zarząd Główny o zatwierdzenie naszego przydomka hodowlanego.
Przydomek to takie "psie nazwisko", będzie je nosić każdy wyhodowany przez nas piesek, niezależnie od rasy.
Możemy pobrać z Internetu wzór formularza tzw. "Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego" i wypełnić go wymyślonymi przez nas przydomkami.

Ile i jakie zamieścimy tam propozycje, to już indywidualnie każdy musi postanowić, radzimy jednak wybrać i podać co najmniej 5, często bowiem jest tak, ze przydomek, który nam się podoba jest już zarejestrowany, a z braku innej ewentualności zgłoszenie nasze zostaje wycofane i przepada również wpłata, jaką uiszczamy przy staraniu się o jego zatwierdzenie.

Od dnia 1 stycznia 2006 r. wszystkie nowo rejestrowane przydomki hodowlane podlegają obowiązkowej rejestracji w FCI. W związku z tym, czas rejestracji przydomka może wynosić obecnie 2-3 miesiące.
Koszt rejestracji przydomka w FCI wynosi obecnie 50 zł (opłata jest wnoszona w oddziale w przypadku nowo rejestrowanych przydomków). Przydomki wcześniej zarejestrowane ZG ZKwP mogą być również zarejestrowane w FCI - koszt to 25 zł.

Zasady i porady:
1. Formularz wniosku o rejestrację przydomka wypełniamy w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje hodowca, a drugi pozostaje w aktach oddziału.
2. Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.

 1. Przydomek po zatwierdzeniu będą otrzymywać wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
  4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
  5. Nazwę psa pisze się dużymi literami, zaś przydomek małymi, np. JULEK z Rajskiego Dworualbo PrimaBELLA. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustalamy w formularzu rejestracyjnym.
  6. Odpowiednio wcześnie należy składać wniosek w oddziałach ze względu na dłuższy niż poprzednio czas oczekiwania na potwierdzenie przydomka (2-3 m-ce). Z tego powodu polecamy zabiegać o przydomek znacznie przed kryciem suczki, a nie w chwili, kiedy już maluszki są na świecie...
  7. Przydomki mogą być w języku polskim oraz w języku obcym np. forma angielskojęzyczna (np. Królewska Rodzina a Royal Family itp.)
  8. Wgląd w już zatwierdzone przydomki mamy na stronie FCI. Może ułatwi nam to nasz wybór i nie powielanie już istniejącej propozycji.